VIP TIE - THE NEW WAY TO EXPRESS ONESELF THROUGH A UNIQUE FULLY CUSTOM 3D PRINTED & HAND CRAFTED COLLECTION OF TIES AND BOWTIES.

 

The essence of details.

 

VIP TIE by 3B ARMY

VIP TIE combines first class luxury with an innovative high tech design.
A complex combination of two complementary processes, 3D Printing & Hand Crafting joined together in a single unique product.
VIP TIE redefines what a fashion accessory should look like through maniacal details and unlimited personalization.

 

“one by one”, every tie is 3D Printed and hand crafted delivering a truly unique experience for each and every one of our customers, giving everybody around them something not to forget about.

 

 

VIP TIE - Mënyra e re për të shprehur veten përmes një koleskioni unik kollaresh edhe papionash tërësisht të personalizuar të Printuar 3D dhe të qepur me dorë.

 

Esenca e detajeve.

 

VIP TIE nga 3B ARMY

 

VIP TIE kombinon luksin e klasit të parë me një dizajn inovativ të teknologjisë së fundit. Një kombinim i ndërlikuar i dy proceseve plotësuese, Printimit 3D & Punës së Dorës, të bashkuar në një produkt të vetëm unik.

VIP TIE ridefinon pamjen e një aksesori mode përmes detajeve manjake dhe personalizimit të pakufizuar.

 

"Një nga një", çdo kollare Printohet 3D dhe qepet me dorë duke transmetuar një eksperiencë vërtet unike për secilin nga klientët tanë, duke i lënë njerëzve rreth tyre diçka për tu mos harruar.

CUSTOMER CARE

WARRANTY

SIZE GUIDE

SHIPPING

VIP TIE

© 2017 VIP TIE - Terms of use - Privacy Policy - All Rights Reserved

COMPANY

MEDIA

ABOUT

EVENTS

CONTACT

FOLLOW US